fredhall.hyrabostad-stockholm.se: Bostad i Stagneliusvägen

Bostad i Stagneliusvägen

Stagneliusvägen löper parallellt med Atterbomsvägen och Rålambsvägen. Vägen är uppkallad efter den svenska poeten Erik Johan Stagnelius som var verksam under tipsepoken romantiken. I väst övergår Stagneliusvägen till Orvar Odds väg och i öst övergår vägen till Atterbomsvägen. Essingeleden, Väg E20, korsar Stagneliusvägen med sin tunnel under mark. Vägen är mestadels enkelriktad och det finns både livsmedelsbutiker och restauranger längs vägen. De flesta lägenhetshusen är bostadsrätter, men det finns även hyresrätter längs Stagneliusvägen.

Icon CO2 neutral website English transparent.png