fredhall.hyrabostad-stockholm.se: Bostad i Snoilskyvägen

Bostad i Snoilskyvägen

Snoilskyvägen löper i en båge, nästintill i en cirkel, i Fredhälls västra del. Vägen har fått sitt namn efter Carl Johan Gustaf Snoilsky. Snoilsky var verksam under den senare delen av 1800-talet och var en svensk greve, diplomat, bibliotekschef och skald. Nedanför Snoilskyvägen finns det badklippor som är välbesökta av badsugna stockholmare under sommarmånaderna. En promenadslinga löper även längs vägen som brukas året runt av motionärer.

Icon CO2 neutral website English transparent.png