fredhall.hyrabostad-stockholm.se: Bostad i Rålambsvägen

Bostad i Rålambsvägen

Rålambsvägen är en gata på den sydvästra delen av Kungsholmen i Stockholm. Gatan löper från Västerbroplan i öst och går i öst-västlig riktning genom Marieberg och Fredhäll. Gatan fick sitt namn i slutet av 1880-talet till minne av friherre Claes Rålamb, som var överståthållare i Stockholm på 1670-talet. I slutet av Rålambsvägen ligger restaurang Solstugan som erbjuder mat och underhållning under sommarhalvåret. Längs Rålambsvägen i stadsdelen Fredhäll ligger det mestadels lägenhetshus med mycket grönska och parker. In anslutning till Rålambsvägen ligger Fredhällsparken med flera lekplatser.

Icon CO2 neutral website English transparent.png