fredhall.hyrabostad-stockholm.se: Bostad i Atterbomsvägen

Bostad i Atterbomsvägen

Atterbomsvägen ligger längs Fredhälls södra kust, mitt emot Lilla Essingen. Vägen sträcker sig från Stagneliusvägen i både öst och väst i en u-formation. Vägen är uppkallad efter Per Daniel Amadeus Atterbom. Atterbom var ledamot i Svenska Akademin och professor i Uppsala under den första halvan av 1800-talet. Nedanför Atterbomsvägen finns det badklippor som är välbesökta av badsugna stockholmare under sommarmånaderna. En promenadslinga löper även längs vägen som brukas året runt av motionärer.

Icon CO2 neutral website English transparent.png